Een stukje geschiedenis
De muziektent in het park Boom en Bosch kent al een lange historie. In 1928 besloot de Gemeenteraad op voorspraak van het bestuur van de muziekvereniging Breukelen tot de bouw van de muziektent. Tot aan de tweede wereldoorlog speelde de muziekvereniging regelmatig en met veel succes in de muziektent. Daarna is het lang stil geweest rond de muziektent, er is zelfs sprake van geweest het monument maar te slopen. Gelukkig is dat nooit gebeurd!

In 1994 hebben een aantal enthousiaste inwoners van Breukelen het initiatief genomen om de muziektent weer in ere te herstellen. De muziektent is toen gerenoveerd en aangepast aan de wensen en mogelijkheden van deze tijd. Er werden een aantal proefconcerten georganiseerd en toen bleek dat er zeker animo voor was, is de Stichting Park Podium Boom en Bosch officieel opgericht.


Vanaf 1995 organiseert de Stichting Park Podium Boom & Bosch te Breukelen in de maanden juli en augustus op 10 zondagmiddagen optredens in de muziektent in het Park Boom & Bosch. Met vele seizoenen achter de rug hebben de zondagmiddag concerten een vaste, niet meer weg te denken, plek gekregen op de culturele agenda van Breukelen. Gemiddeld mogen wij ieder zondag tussen de 350 en 750  bezoekers van alle leeftijden begroeten. De toegang voor het publiek is gratis. Zo blijft de toegang voor het publiek laagdrempelig en is cultuur voor iedereen zowel jong en oud bereikbaar. Grote namen hebben al op het podium gestaan, wat dacht u van Rita Reys, Marco Bakker, Jan Vayne, Izaline Callister, Denise Jannah, Mariska van Kolck, Loes Luca, Madeline Bell en Joke Bruys! Maar natuurlijk ook vele plaatselijke en regionale amateurartiesten hebben er hun kwaliteiten kunnen tonen aan een breed publiek. 


In de afgelopen jaren is gebleken dat de optredens op de zondagmiddag ook een sociaal aspect hebben. Men spreekt elkaar, er worden nieuwtjes uitgewisseld. Zowel de jongere als de – soms wat eenzame – oudere dorpsbewoner treft er gelijkgestemden. Men drinkt samen een drankje en er wordt contact gemaakt met anderen.

Alle werkzaamheden, zo als opbouwen podium, het plaatsen van (400) stoelen en tafels, maar ook de bediening in de catering wagen en hapjeskraam worden allen verricht door vrijwilligers. We kunnen putten uit een poule van ongeveer 55 personen die zich graag inzetten als vrijwilliger. De financiering van Park Podium Boom & Bosch komt geheel voor eigen rekening van de Stichting. De inkomsten komen voort uit het in eigen beheer uitvoeren van de catering, adverteerders en sponsoring alsmede de loterij.

Scroll naar top