Anbi status

Hiieronder zijn alle gegevens met betrekking tot de ANBI status te vinden.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting ParkPodium Boom en Bosch bestaat uit:

Voorzitter                              Ronald Borst
Secretaris                               Jelte Zondervan
Penningmeester                     René van Raalte
CateringRonald Tuithof, Ien van Rijn
ProgrammacommissarisJack Salakory


Gegevens stichting

NaamStichting Park Podium Boom en Bosch
RSIN/Fiscaal nummer8042.14.256
ContactgegevensWiardi Beckmanstraat 75
3621 HB Breukelen


Beleidsplan 2021 – 2025

Vanaf 1995 organiseert de stichting Park Podium Boom & Bosch in de maanden juli en augustus op de zondagmiddagen optredens in de muziektent in het park Boom & Bosch, behorend bij het voormalige Gemeentehuis van Breukelen. Deze optredens zijn de afgelopen 25 jaar een begrip in Breukelen en de omringende dorpen geworden. Zelfs uit de omliggende gemeenten waaronder Maarssen, Loenen maar ook Hilversum en Utrecht mogen wij ieder jaar weer vaste bezoekers begroeten. 

Gemiddeld worden de zondagmiddagen door ongeveer 450 bezoekers van alle leeftijden bezocht. De toegang is gratis en men kan gedurende de hele middag het park betreden.  Per zondag hanteren wij de z.g. sandwichformule. Dit houdt in, dat we op één zondagmiddag twee optredens van verschillend karakter programmeren. 

Ook proberen we gedurende het hele seizoen een zo divers mogelijk repertoire te laten klinken, om op deze manier een zo groot mogelijk publiek te trekken en tegemoet te komen aan de wensen van een breed samengesteld publiek. De artiesten, die optreden zijn veelal goede amateurs en ontvangen geen honorarium, maar een reis- en/of onkostenvergoeding. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de optredens op de zondagmiddag ook een sociaal aspect hebben. Men spreekt elkaar, er worden nieuwtjes uitgewisseld en de vaak wat oudere eenzame dorpsbewoner treft er gelijkgestemden. Het is voor de stichting belangrijk dat de optredens voor iedereen toegankelijk zijn.  Om dit voor ouderen mogelijk te maken zijn in het verleden in samenwerking met de Lions Club ouderen vanuit het bejaardentehuis opgehaald met bussen zodat deze ouderen ook de optredens konden bijwonen. Doordat de optredens in het park Boom en Bosch plaatsvinden is het ook voor mindervalide mensen mogelijk de optredens bij te wonen.  De optredens trekken op de zondagmiddag een steeds jonger publiek die met het hele gezin naar de optredens komen kijken. Men drinkt samen een drankje en er wordt contact gemaakt met anderen.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders werken onbezoldigd voor de stichting.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk organiseren van culturele activiteiten en stimuleren van de amateurkunst in Breukelen, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, die het doel der stichting bevorderen of kunnen bevorderen.

Financiële verantwoording

Scroll naar boven